Poziv na Skupštinu 6.3.2017

U Gospiću, 6. veljače 2017 Temeljem članka 25. Statuta Upravni odbor saziva

Redovnu godišnju i Izvanrednu izbornu Skupštinu

Skupština će se održati ponedjeljka 6. ožujka 2017 u velikoj dvorani Kulturno informativnog centra s početkom u 18h   DNEVNI RED

 1. Otvaranje skupštine i izbor radnih tijela
 2. Radno predsjedništvo
 3. Zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika
 4. Verifikacijska komisija
 5. Kandidacijska komisija
 6. Izvješće o radu društva i rasprava
 7. Financijsko izvješće i rasprava
 8. Izvješće Nadzornog odbora i rasprava
 9. Izvješće Suda časti i rasprava
 10. Usvajanje izvješća
 11. Davanje razrješnice predsjedniku Društva, Upravnom i Nadzornom odboru i Sudu časti
 12. Biranje predsjednika Društva, osoba za zastupanje, Nadzornog i Upravnog odbora i Suda časti
 13. Plan rad i Financijski plan
 14. Usvajanje Plana rada i Financijskog plana
 15. Razno

Napomena: Svaki član koji je u prethodnoj godini platio članarinu i ima 18 godina ima pravo glasa na Skupštini. Svi članovi koji imaju pravo glasa na Skupštini mogu biti birani u bilo od kojih tijela društva iste  mora predložiti minimalno 10 članova društva sa pravom glasa (članka 32. Statuta). U slučaju da bude više kandidata za Predsjednika društva ili druga tijela, Skupština odlučuje hoće li glasovanje biti tajno ili javno. Druženje uz zakusku nakon završetaka službenog djela skupštine u velikoj dvorani KIC-a. Pozivate se da svojom nazočnošću i sudjelovanjem doprinesete daljnjem razvoju Društva.