Poziv na Skupštinu svim članovima PD Željezničar Gospić 28.10.2019

U Gospiću, 28. rujna 2019

Temeljem članka 25. Statuta Upravni odbor saziva

Izvanrednu izbornu Skupštinu

Skupština će se održati ponedjeljka 28. listopada 2019 u velikoj dvorani Kulturno informativnog centra s početkom u 18h

 

DNEVNI RED

 1. Otvaranje skupštine i izbor radnih tijela
 2. Radno predsjedništvo
 3. Zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika
 4. Verifikacijska komisija
 5. Kandidacijska komisija
 6. Izvješće o radu društva za 2018
 7. Financijsko izvješće za 2018
 8. Izvješće Nadzornog odbora za 2018
 9. Izvješće Suda časti za 2018
 10. Usvajanje izvješća
 11. Davanje razrješnice predsjedniku Društva, Upravnom i Nadzornom odboru i Sudu časti
 12. Biranje predsjednika Društva, osoba za zastupanje, Dopredsjednika-cu, Tajnika/cu ,Upravnog i Nadzornog odbora i Suda časti
 13. Plan rad za 2020 i Financijski plan za 2020
 14. Usvajanje Plana rada i Financijskog plana
 15. Razno

Napomena: Svaki član koji je u prethodnoj godini platio članarinu i ima 18 godina ima pravo glasa na Skupštini. Svi članovi koji imaju pravo glasa na Skupštini mogu biti birani u bilo od kojih tijela društva iste  mora predložiti minimalno 10 članova društva sa pravom glasa (članka 32. Statuta).

U slučaju da bude više kandidata za Predsjednika društva ili druga tijela, Skupština odlučuje hoće li glasovanje biti tajno ili javno.

Druženje uz zakusku nakon završetaka službenog djela skupštine u velikoj dvorani KIC-a.

Pozivate se da svojom nazočnošću i sudjelovanjem doprinesete daljnjem razvoju Društva.

 

Upravni odbor

PD Željezničar Gospić