Izabrana nova uprava, Milan Špoljarić predsjednik

Izborna skupština Planinarskog društva „Željezničar“ održala se u ponedjeljak, 28. listopada 2019. u Kulturno-informativnom centru. Za novog predsjednika izabran je dugogodišnji aktivni planinar i visokogorac Milan Špoljarić. Dopredsjednica je postala Marija Milković, a novi tajnik društva je Mario Krpanić. U Nadzorni odbor izabrani su Marijan Ilić kao predsjednik te Iva Milković i Ivana Butorac Galac. Prihvaćena su izvješća o poslovanju i aktivnostima u proteklom periodu koje je podnio dosadašnji predsjednik Milan Klobučar. Financijsko izvješće podnio je tajnik Mile Milković, a navedeno je, kao i sve odluke, jednoglasno usvojeno.

Na kraju skupštine prihvaćen je plan rada i financijski plan za 2020. godinu. Osim izletničke aktivnosti apostrofirana je skrb nad planinarskim kućama Vila Velebita, Kugina kuća i Visočica, kao i briga o održavanju oko 70 kilometara planinarskih putova na Velebitu i Ličkom sredogorju. Posebna briga će se povesti o radu s mladima koji će se slati u planinarske škole i osposobljavanje za određene planinarske discipline. Novi planovi su se kovali i u razgovorima naklon skupštine na prigodnom domjenku.

 

Tomislav Čanić