Poziv na Skupštinu svim članovima PD Željezničar Gospić 2.3.2020.

Temeljem članka 21. Statuta donosim Odluku o sazivanju

Redovne Skupštine

Skupština će se održati u ponedjeljak 2. ožujka 2020. u prostorijama HGSS stanice Gospić,

na adresi Kaniža 4, Donja Kaniža, s početkom u 18h

 

DNEVNI RED

  1. Otvaranje skupštine
  2. Izbor verifikacijske komisije
  3. Izbor radnog predsjedništva
  4. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  5. Izvješće o radu društva za 2019
  6. Financijsko izvješće za 2019
  7. Izvješće Nadzornog odbora za 2019
  8. Izvješće Suda časti za 2019
  9. Rasprava i usvajanje izvješća
  10. Razno

 

Napomena: Svaki član koji je tijekom 2019. ili početkom 2020. godine platio društvenu članarinu te ima 18 ili više godina ima pravo glasa na Skupštini. Prije početka Skupštine građani će se moći učlaniti ili obnoviti članstvo u društvu i imati pravo glasa na skupštini.

Druženje uz zakusku održat će se nakon završetka službenog dijela skupštine u prostorijama HGSS stanice Gospić.

Pozivate se da svojom nazočnošću i sudjelovanjem doprinesete daljnjem razvoju Društva.

 

U Gospiću, 16. veljače 2020.

 

Predsjednik PD Željezničar Gospić

                Milan Špoljarić