Temeljem članka 21.Statuta PD “Željezničar” Gospić i odluke Upravnog odbora pozivamo Vas na

REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU PLANINARSKOG DRUŠTVA “ŽELJEZNIČAR” GOSPIĆ

koja će se održati u četvrtak 22.02.2024.god. s početkom u 19:00 sati u prostorijama HGSS-a Kaniža Gospićka 4 Za Skupštinu se predlaže sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine ,usvajanje dnevnog reda
2. Izbor verifikacijske komisije,verifikacija prisutnih članova
3. Izbor radnog predsjedništva
4. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
5. Izvještaj o radu PD”Željezničar” za 2023.
6. Izvještaj o financijskom poslovanju PD”Željezničar” za 2023.

7. Izvještaj Nadzornog odbora za 2023.
8. Izvještaj Suda časti za 2023.
9. Izmjena Statuta PD”Željezničar” sukladno važećem Zakonu o sportu i Zakonu o udrugama

10.Rasprava o izvješćima i izmjenama Statuta i donošenje odluka o prihvaćanju izvješća i izmjenama Statuta

11. Izvještaj o aktivnostima i izletima PD”Željezničar” Gospić
12. Plan rada za naredno razdoblje
13. Razno
14. Domjenak uz zakusku i druženje

Napomena: Svaki član koji ima 18 ili više godina te da je uplatio članarinu za tekuću 2024. god. ima pravo glasa na Skupštini .
Prije početka Skupštine od 18:30 građani će se moći učlaniti ili obnoviti članstvo u društvu i imati pravo glasa na Skupštini .
Molimo članove da se odazovu pozivu na Skupštinu kako bi svojim aktivnim sudjelovanjem u radu Skupštine pravovaljano odlučivali o daljnjem napretku PD”Željezničar” Gospić.
Nakon Skupštine malo ćemo se podružiti na prigodnom domjenku uz zakusku.

Radujemo se Vašem dolasku.

Gospić 15.02.2024.

Predsjednik PD”Željezničar” Gospić

Milan Jurjević

By admin