[Best_Wordpress_Gallery id=”11″ gal_title=”Skupština 2024. veljača”]

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA PLANINARSKOG DRUŠTVA “ŽELJEZNIČAR” GOSPIĆ
održana je u četvrtak 22.02.2024. god. s početkom u 19:00 sati u prostorijama HGSS-a Kaniža Gospićka 4 Za Skupštinu je predlažen i usvojen sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine,usvajanje dnevnog reda
2. Izbor verifikacijske komisije,verifikacija prisutnih članova
3. Izbor radnog predsjedništva
4. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
5. Izvještaj o radu PD”Željezničar” za 2023.
6. Izvještaj o financijskom poslovanju PD”Željezničar” za 2023.
7. Izvještaj Nadzornog odbora za 2023.

8. Izvještaj Suda časti za 2023.
9. Izmjena Statuta PD”Željezničar” sukladno važećem Zakonu o sportu i Zakonu o udrugama

10.Rasprava o izvješćima i izmjenama Statuta i donošenje odluka o prihvaćanju izvješća i izmjenama Statuta

11. Izvještaj o aktivnostima i izletima PD”Željezničar” Gospić
12. Plan rada za naredno razdoblje
13. Razno
14. Domjenak uz zakusku i druženje

Sve točke dnevnog reda su predstavljene i usvojene.  Povodom 50. obljetnice Tomislav Čanić je proglašen počasnim predsjednikom društva te mu je uručena prigodna plaketa. 

Gospić 24.02.2024.

Predsjednik PD”Željezničar” Gospić

Milan Jurjević

By admin