Povijest planinarstva u Lici

Društveno neorganizirano planinarstvo u Lici javlja se početkom 19. stoljeća, točnije 1801. godine posjetom austrijskog nadvojvode i palatina Ugarske, Josipa, Plitvičkim jezerima i plitvičkom kraju, a prvi pasionirani planinar – alpinist, maršal Ludvig Franz Welden, i vojni i civilni komesar Dalmacije popeo se 1828. godine na Sveto brdo.
Nakon što je 1874. godine osnovano Hrvatsko planinarsko društvo, već iduće godine zaključeno je da se diljem Hrvatske osnuju povjerenstva HPD-a, pa je 1876. godine povjerenikom za Gospić imenovan prof. Dragutin Franić, a 1883. godine Ivan Mađarević. U Otočcu je 1883. godine postao povjerenik Antun Zelenika, a u Korenici Dane Hodak.
19. lipnja 1898. godine osnovana je jedna od prvih podružnica HPD-a u Hrvatskoj – „Visočica“ Gospić. 20. kolovoza 1899. godine održana je prva glavna skupština planinarske podružnice u Gospiću na kojoj je usvojeno ime „Visočica“. Za predsjednika je izabran kraljevski nadšumar Milan Drenovac, za tajnika prof. Dragutin Franić, za blagajnika prof. Dane Travica uz još dva člana odbora, šumara Rikarda Schimdigera i veleposjednika Nikolu Pavelića. U nadzornom odboru su bili: satnik u miru Ljudevit Vukelić, knjigovođa Franjo Sude i kotarski predstojnik Dragutin Huber.

2. i 3. srpnja 1898. godine organiziran je prvi planinarski izlet Gospićana na Visočicu. Tim povodom PD „Željezničar“ iz Gospića svake godine prvog vikenda u srpnju organizira memorijalni pohod.

Ostale podružnice HPD-a u Lici osnovane su: u Otočcu 1925. godine pod nazivom PD „Rajinac“ koje je 1970. godine preimenovano u PD „Gromovača“, 1928. godine u Gračacu je osnovana podružnica HPD „Crnopac“, a 1933. godine u Brinju PD „Škamnica“. HPD „Senjsko Bilo“ osnovano je 1913. godine, a reorganizirano je 1926. Poslije Drugog svjetskog rata nakon višegodišnjeg mirovanja 1950. godine reaktivirano je i promijenjeno mu je ime u PD „Zavižan“ Senj. PD „Zavižan“ Sveti Juraj osnovano je 1928. godine, a prestalo je s radom 1935. godine. Istu sudbinu doživjelo je PD „Gromovača“ iz Starigrada.

Za vrijeme Drugog svjetskog rata došlo je do zabrane planinarstva te je prekinut rad svih planinarskih podružnica u Hrvatskoj sve do pedesetih godina.
1950. godine u Gospiću se ponovno osniva HPD „Visočica“. Za prvog predsjednika izabran je prof. Branko Stanić.
1951. godine u Perušiću se osniva PD „Štirovača“. Prvi predsjednik je Mihajlo Pleša.
1953. godine u Korenici se osniva PD „Plješivica“, a prvi mu je predsjednik prof. Josip Bakran.
1953. godine osniva se PD „Crnopac“ u Gračacu, a predsjednik mu je Božo Dragosavac.
1955. godine u Donjem Lapcu se osniva PD „Kamensko“. Tajnik je Slavko Hrnjak, a za predsjednika nema podataka.
1955. godine u Medku se osniva PD „Badanj“ s predsjednikom Nikolom Stanićem.
Osim društva u Gospiću, sva ostala su povremeno radila i često se gasila.

Planinarska društva Ličko-senjske županije danas
Na području Ličko senjske županije aktivna planinarska društva danas su udružena u krovnu udrugu Hrvatski planinarski savez i Planinarski savez županije. To su: PD „Gromovača“ Otočac, PD „Mrsinj“ Korenica, PU „Panos“ Kuterevo, HPD „Rajinac“ Krasno, PD „Škamnica“ Brinje, PD „Zavižan“ Senj, PD „Lisac“ Gračac i PD „Željezničar“ Gospić.