Pohod na Visočicu

Visočica (1619 m) iako nije najviši jedan je od planinarima najdražih vrhova Velebita, istaknut vrh osovljen nad strmom ličkom padinom Velebita. Zahvaljujući svojem položaju jedan od najljepših vidikovaca na cijelom Velebitu i bez sumnje najljepši vidikovac s kojeg se pruža pogled na Liku te se vidi gotovo cijeli Velebit sa svojim vrhovima od Zavižana do Crnopca. Vrh Visočica predstavlja jednu od 20 kontrolnih točaka planinarske obilaznice „Lički gorski biseri“, koju je utemeljio PD Željezničar Gospić i jednu od moguće 3 kontrolne točke Južnog Velebita popularne „Hrvatske planinarske obilaznice“. Dnevnik obilaznice “Lički gorski biseri” polaznici pohoda mogu kupiti prije uspona.

Uspon se tradicionalno održava u sedmom mjesecu. Detalji pohoda su objavljeni na stranicama društva svake godine.

Plan i program za 2023. godinu

Plan i program za 2022. godinu

Plan programa za 2021. godinu

Plan programa za 2020. godinu

Plan programa za 2019. godinu

Plan programa za 2018. godinu

Plan programa za 2017. godinu

Plan programa za 2016. godinu

Plan programa za 2015. godinu