Planinarska kuća Visočica

INFO:

Tomislav Rukavina- 098 245 319

Mile Milković- 098 922 31 87

Kuća je zaključana, da bi se dobio ključ mora se najaviti unaprijed!!!

 

Visočica 29.5 (4)