Planinarska kuća Visočica

INFO:

Tomislav Rukavina- 098 245 319

Mile Milković- 098 922 31 87

Kuća je zaključana, da bi se dobio ključ mora se najaviti unaprijed!!!

Ljeto 2017 u kući je dežurni domar od 2.6.-3.9. svaki vikend. Grupe preko tjedna se moraju najaviti.

Visočica 29.5 (4)