Temeljem članka 21. Statuta donosim Odluku o sazivanju

Redovne Skupštine

koja će se održati u srijedu 12. svibnja 2021. u prostorijama HGSS stanice Gospić,

na adresi Kaniža 4, Donja Kaniža, s početkom u 18h

 

DNEVNI RED

 1. Otvaranje skupštine i dnevni red
 2. Izbor verifikacijske komisije
 3. Izbor radnog predsjedništva
 4. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 5. Izvješće o radu društva za 2020
 6. Financijsko izvješće za 2020
 7. Izvješće Nadzornog odbora za 2020
 8. Izvješće Suda časti za 2020
 9. Rasprava i usvajanje izvješća
 10. Davanje razrješnice dopredsjednici Društva i dijelu članova Upravnog odbora
 11. Biranje dopredsjednika/ice Društva i članova Upravnog odbora
 12. Razno

 

Napomena: Svaki član koji je tijekom 2020. ili početkom 2021. godine platio društvenu članarinu te ima 18 ili više godina ima pravo glasa na Skupštini. Prije početka Skupštine građani će se moći učlaniti ili obnoviti članstvo u društvu i imati pravo glasa na skupštini.

VAŽNO: Skupština će se održati prema preporukama stožera civilne zaštite koje će biti važeće na dan održavanja. U slučaju nepovoljne epidemiološke situacije zadržavamo pravo promjene načina održavanja skupštine (o čemu će članstvo biti na vrijeme upoznato) ili odgode skupštine.

Pozivate se da svojom nazočnošću i sudjelovanjem doprinesete daljnjem razvoju Društva.

 

U Gospiću, 21. travnja 2021.

 

Predsjednik PD Željezničar Gospić

Milan Špoljarić

By admin